PRAYER TIMETABLE
START JAMA’AH
FAJR 06:42 07:00
SUNRISE 08:20
DHUHR 12:06 12:30
ASR 01:35 02:00
MAGHRIB 03:50 03:50
ISHA 05:15 07:30